Trykktest

Trykktest av enebolig
Trykktest av næringsbygg

Vi utfører trykktest av alle typer bolig og næringsbygg!

Trykktesting av nybygg og eksisterende bolig eller næringsbygg gir god dokumentasjon på at bygningen er oppført etter de gjeldene krav i byggeforskriftene. Det gir større trygghet for en fagmessig utførelse for både entreprenør og eier/byggherre.

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i bygningen. Dette koster penger og gir redusert komfort. I tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondensproblemer med påfølgende mugg- og soppvekst. Før rehabilitering og etterisolering av eldre bygninger er det svært viktig å få oversikt over alle lekkasjepunkter og svakheter ved den eksisterende isoleringen.

Stopper du derimot uønskede luftlekkasjer, får du redusert energiforbruk på kjøpet. Som eier av bolig eller næringsbygg sparer du penger hvert år fremover!

For å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, kan man etterligne lekkasjene i et hus ved å utsette bygningen for over- og undertrykk.

Dette gjør vi ved hjelp av Minneapolis BlowerDoor.

Minneapolis BlowerDoor er et system som består av en datastyrt og kalibrert vifte (rød pil) som blir plassert i en midlertidig utvendig dørtetting. Vifta suger ut luft av bygningen, slik at man bygger opp et undertrykk inne i huset. Ved å måle luftmengden som trengs for å opprettholde dette undertrykket, vil man få et mål for bygningens tetthet. De blå pilene indikerer mulige uønskede luftlekkasjer gjennom klimaskjermen (bygningsskallet mot friluft ute).

Målingen utføres i henhold til standarden NS-EN 9972:2015, bygningens termiske egenskaper – bestemmelse av bygningers luftlekkasje – differansetrykkmetode.

En bygning skal være så tett at:

  • Effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning
  • Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelens varmeisolerende evne eller forringe bygningens levetid
  • Inneklimaet skal ikke påvirkes negativt, ved at det oppstår sjenerende trekk eller hygeniske problemer.

Lekkasjetall:

Antall luftvekslinger pr. time ved 50 Pascal trykkdifferanse over klimaskjermen.

Byggeforskriftens krav i revidert TEK 10:

Småhus0,6
Andre bygninger0,6
Lavenergi klasse 1 – NS 37001,0
Passivhus – NS 37000,6
Hvis det utarbeides et omfordelingsregnskap eller energiberegninger; kan det tillates inntil 1,5 i lekkasjetall.

For nybygg tilbyr ETEK en tredjeparts trykktesting av klimaskjerm og kan utstede tetthetssertifikat ved ferdig bygg.

Dette er en bekreftelse på at bygningen tilfredsstiller gjeldene krav til tetthet. Det er også et verdipapir og en viktig dokumentasjon ved energimerking og omsetning av nye bygg.

Be alltid om tetthetssertifikat når du skal overta en ny bolig eller et nytt næringsbygg!

Vi utfører trykktest – tetthetsmåling av alle typer bolig og næringsbygg på hele Østlandet

Pris etter avtale. Tlf: 918 01 482