Termografi

Utettheter mellom vegg og tak
Feil på isolasjon i tak
Utett terrassedør

Termografi av nybygg gir god dokumentasjon på utført standard og at bygningen er oppført etter gjeldene byggeforskrifter.

På eksisterende bygninger kan termofotografering ofte lede til store energibesparelser og en vesentlig bedring av komforten innomhus.

Vi kan på en effektiv måte kartlegge dårlig isolering, utettheter, kuldebroer og konstruksjonsfeil som forårsaker energitap, trekk, dårlig komfort, fukt-, mugg og soppskader.

For lettere å kunne avdekke plasseringen og størrelsen på eventuelle luftlekkasjer kombineres termografi ofte med trykksetting av bygningen.

Før rehabilitering og etterisolering av eldre bygninger er det derfor svært viktig å få oversikt over alle utettheter og svakheter ved den eksisterende isoleringen.

Vi utfører vårt arbeid etter standarden NS-EN 13187 som omhandler: Bygningers termiske egenskaper – Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjerm – Infrarød metode.

Det benyttes avansert analyse og rapporteringsverktøy, som sikrer deg en fullverdig rapport.