Vår kunnskap - Din trygghet   
    Søk i våre sider:
Hovedsiden Hva er termografi Termografi Trykktest Fuktmåling Gulvvarme Kontakt Send Epost Nyttige linker 
 
Hovedsiden > Termografi

TERMOGRAFI


luftlekkasje mellom vegg og tak_1.jpgmanglende_isolasjon_i_tak.jpgutett dobbel terrassedør_1.jpg

Utettheter mellom vegg og tak                        Feil på isolasjon i tak                            Utett terrassedør

Termografi  av nybygg gir god dokumentasjon på utført standard og at bygningen er oppført etter gjeldene byggeforskrifter. 

På eksisterende bygninger kan termofotografering ofte lede til store energibesparelser og en vesentlig bedring av komforten innomhus.

Vi kan  på en effektiv måte kartlegge dårlig isolering, utettheter, kuldebroer og konstruksjonsfeil som forårsaker energitap, trekk, dårlig komfort, fukt-, mugg og soppskader.

For lettere å kunne avdekke plasseringen og størrelsen på eventuelle luftlekkasjer kombineres termografi ofte med trykksetting av bygningen.

Før rehabilitering og etterisolering av eldre bygninger er det derfor svært viktig å få oversikt over alle utettheter og svakheter ved den eksisterende isoleringen.

Vi utfører vårt arbeid etter standarden NS-EN 13187 som omhandler: Bygningers termiske egenskaper - Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjerm - Infrarød metode.

Det benyttes avansert analyse og rapporteringsverktøy, som sikrer deg en fullverdig rapport.

Fredrik Røhne. Tel: 90823003   

Vi utfører byggtermografi av bolig og næringsbygg i hedmark oppland og akershus

Pris etter avtale.ETEK as Pb 1108, 2305 HAMAR. Tel: 908 23003 Faks: 62577675 www.termografør.no Mva nr: 894018372